fbpx

Revestio

Při potížích s včasným splácením svých závazků se každý může snadno dostat do problémů. Není však snadné vymanit se z kruhu, který začíná tak nenápadně. Pro dlužníky, kteří balancují na hraně exekuce nebo jsou již v exekučním řízení, existuje řešení: můžete buď požádat  soud o oddlužení, nebo zpeněžit svůj majetek.

Ale i nemovitý majetek je spojen s osobou zatíženou dluhy, které nemůže splatit. „Výhodné“ rychlé půjčky bez zástavy nejsou v žádném případě pro nikoho cestou z dluhové pasti. Jak si tedy zajistit finanční jistotu?

 

Po zahájení exekučního řízení se nemovitost ve vlastnictví dlužníka nepochybně stane předmětem dražby. Přestože by dražba měla zajistit určité finanční prostředky na pokrytí dluhů a nabídnout šanci začít znovu, málokdy to tak dopadne. Poplatky spojené s exekuční dražbou zvyšují finanční náklady, které jsou následně odečteny od výtěžku.

Pokud se však dlužník potýká s nezvladatelnými závazky, může legálně získat druhou šanci začít znovu. Odborníci se postarají o proces oddlužení nemovitosti, včetně části závazků majitele vázaných na dům nebo byt, a to individuálním jednáním s každým věřitelem.

 

Jak tedy k takovým nemovitostem přistupovat?

 

Naše společnost Early Claims identifikuje nemovitosti zatížené dluhy a také se věnuje majitelům nemovitostí, kteří se dobrovolně přihlásí.

Po zhodnocení nemovitosti našimi odborníky nabízíme částku na základě cenové analýzy v dané lokalitě. Pokud dojde k dohodě, peníze jsou majiteli vyplaceny co nejrychleji.
Naši právníci poté důkladně prověří všechny dostupné registry a následně jednají s věřiteli o vyrovnání dluhů. Cílem je co nejrychlejší uspokojení všech věřitelů.

Jakmile je nemovitost zbavena dluhového břemene, mohou ji realitní makléři znovu uvést na trh za přiměřenou tržní cenu.

Do problémů s včasným splácením svých závazků se může snadno dostat každý. Z kruhu, který začíná velice nenápadně, se však těžko vystupuje. Pro dlužníky na hraně exekuce i již v exekučním řízení, je tu možnost požádat o právní oddlužení nebo prodat svůj nemovitý majetek.

I nemovitý majetek je ale spjatý s fyzickou osobou zatíženou pohledávkami, které není schopna splácet. Cestu z dluhové pasti pak rozhodně nepředstavují „výhodné“ rychlé půjčky bez ručení a komukoliv. Jak zajistit peníze bezpečně? 

Nemovitý majetek, který dlužník vlastní, se po zahájení exekučního řízení jistě stane předmětem dražby. A ačkoliv by dražba měla zajistit alespoň nějakou část finančních prostředků k pokrytí pohledávek a možnost začít znovu, málokdy tomu tak opravdu je. Poplatky spojené s exekuční dražbou navyšují finanční náklady, které jsou následně vypláceny z utržených peněz.

Pokud však dlužník řeší své závazky, které už není schopen splácet, může se legálně dostat k druhé šanci začít znovu. Oddlužení nemovitosti a tím pádem i části pohledávek majitele spjatých s majitelem domu nebo bytu, zajistí odborníci, kteří se s každým věřitelem samostatně vyrovnají. 

Jak k takovým nemovitostem přistupujeme my? 

    • Společnost Early claims vyhledává nemovitosti zatížené dluhy a zároveň jedná s majiteli nemovitostí, kteří se sami přihlásí. 

    • Po zhodnocení našich odborníků nabídne částku, která vychází z analýz cenových map v dané lokalitě. V případě dohody jsou peníze vyplaceny majiteli co nejrychleji.

    • Advokáti se pak vrhnou do všech dostupných rejstříků a následně jednají s věřiteli o splacení pohledávek. Cílem je co nejrychleji vyhovět všem věřitelům.

Po oddlužení nemovitosti ji realitní makléři mohou vrátit zpět na realitní trh za běžnou tržní cenu.